Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Choroba zawodowa

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

   Choroba zawodowa - jest to choroba która spowodowana została wskutek działaniem niekorzystnych czynników w miejscu pracy lub w związku z wykonywaniem pracy.

Choroby zawodowe, to na przykład choroby spowodowane:
- poprzez regularne przebywanie  w środowisku zawierające czynniki szkodliwe;
- systematyczne wykonywanie ciężkich czynności;
- przebywanie w niedogodnej pozycji dla ciała.

Aby choroba została uznana za chorobę zawodową musi znajdować się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 002 roku.

Oto niektóre z chorób uznane za choroby zawodowe:
- zatrucia przewlekłe  ostre wywołane przez substancje chemiczne;
- pylica płuc,;
- choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu;
- zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych;
- alergiczny nieżyt nosa;
- przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy;
- choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia;
- choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi;

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa