Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Kręgosłup

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

Kręgosłup jest częścią szkieletu stanowiącą główną podporę i oś, dzięki niemu możemy chodzi. Stanowi on także ochronę dla układu nerwowego, chroni rdzeń kręgowy.

Kręgosłup zbudowany jest z 32 - 34 pojedynczych kręgów, które (przy liczeniu z góry) są coraz większe. Kręgosłup dzieli się na część szyjną (7 kręgów), piersiową (12 kręgów), lędźwiową (5 kręgów), krzyżową (5 kręgów), guziczną i ogonową (3 - 5 kręgów).
Pomiędzy trzonami kolejnych kręgów znajdują się krążki międzykręgowe, tzw. dyski. Ich główną funkcją jest amortyzowanie wstrząsów i zapewnienie ruchomości sąsiadującym kręgom. Razem tworzą one tzw. segment ruchowy kręgosłupa. Wysunięcie się krążka, popularnie zwane dyskopatią, może być bardzo bolesne i wymaga konsultacji lekarza.

Jednak przyczyny bólu kręgosłupa mogą wynikać także z uszkodzenia lub zaburzenia funkcjonowania układu kostnego, nerwowego, naczyniowego lub tkanek miękkich. Przebiegają one jako sporadyczne incydenty, często z nawrotami lub jako przewlekłe dolegliwości. Bóle kręgosłupa może być skutecznie wyleczone, wymagają postawienia trafnego rozpoznania, gdyż tylko ono warunkuje dobór skutecznej terapii.

Urazy kręgosłupa zdarzają się również bardzo często podczas wypadków komunikacyjnych czy podczas oddawania skoków do wody na tzw. „główkę” lub podczas upadków z wysokości. Do urazów dochodzi w wyniku ucisku lub uszkodzenia rdzenia kręgowego, co może spowodować późniejsze zaburzenia neurologiczne.
Urazy kręgosłupa czy jego złamania są bardzo poważnymi uszkodzeniami mogącymi spowodować kalectwo lub nawet śmierć.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa