Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Narkomania

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

   Narkomanią nazywamy uzależnienie człowieka od substancji chemicznych, które wpływają na sposób funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Istnieje kilka różnych rodzajów narkomanii, w zależności od używki, która uzależnia. I tak wymienić możemy: morfinizm, heroinizm, kokainizm i inne.

Pojęcie "narkomania" pochodzi od słowa „narkotyk” – określającego psychoaktywne substancje. Oddziałuje ona na układ nerwowy, mając bezpośredni silny wpływ na sposób funkcjonowania mózgu.

Narkomania cechuje się głodem narkotykowym i wewnętrznym przymusem przyjmowania substancji narkotycznych (człowiek jest w stanie zrobić wszystko za wszelką cenę, nawet wbrew rozsądkowi, by zdobyć narkotyk).

Uzależnienie od narkotyków (narkomania) ma swoje stadia. Pierwszą fazą jest chęć spróbowania czegoś nowego, eksperymentowanie, próbowanie. Fazą druga to coraz częstsze sięganie po narkotyk, prowadzi ona do jego regularnego zażywania, czyli kolejnej fazy uzależnienia. Ostatnim etapem jest zaawansowanie – cechuje je nieustanne życie pod wpływem środków chemicznych, niemożność wywiązywania się z narzuconych obowiązków, brak zasad i wartości, upadek na zdrowiu i wyglądzie zewnętrznym. Dlaczego ludzie sięgają po narkotyki? Związane jest to z konstrukcją psychiczną człowieka, który chętnie stymuluje układu nerwowy w taki sposób, że wykonuje czynności zmierzające do sprawienia sobie przyjemności - seks, jedzenie, używki. Narkotyki to właśnie jeden ze sposobów na uzyskanie przyjemności, ale co jest istotne – przyjemności iluzorycznej. Narkomania bowiem jest nieodwracalną chorobą mózgu - zmiany raz wywołane, pozostają na zawsze.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa