Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Obrzęk

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

Medycyna definiuje obrzęk jako nadmierne poza naczyniowe gromadzenie się płynu w tkankach lub jamach ciała.

Praktycznie każde uszkodzenie naczyń doprowadza do przechodzenia płynu do tkanek. Płyn zawiera dużą ilość białka, co powoduje dodatkowe przyciąganie wody, jest to płyn wysiękowy a obrzęki tego typu noszą nazwę obrzęków zapalnych.

Obrzęki poza urazami mogą również powstawać na wskutek niedoborów białkowych. Brak białek, a zwłaszcza hydrofilnych albumin we krwi, zmniejsza ciśnienie osmotyczne krwi, wobec czego przeważa ciśnienie hydrostatyczne, które "wypycha" płyn poza naczynia.

Obrzęki w przypadku niektórych zaburzeń hormonalnych  (np. nadczynność kory nadnerczy) są wynikiem gromadzenia się w tkankach substancji mineralnych, mocno wiążących wodę. W takim przypadku rośnie ciśnienie osmotyczne w tkankach, powodując tym samym przejście do  nich wody i w skutek tego powstanie obrzęku.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa

Choroby przedstawione w serwisie medycznym zawierają opis następujących punktów: przyczyny choroby , objawy, rozpoznanie, leczenie, powikłania po chorobowe.
 Niniejszy słownik medyczny zawiera także wiele haseł z dziedziny medycyny, porady zdrowotne, artykuły medyczne.