Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Psychologia

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

Psychologia często określana jest mianem nauki o duszy, taka nazwa bierze się z etymologi słowa psychologia: psyche po grecku znaczy dusza, a logos - nauka.

Rozważania z zakresu psychologii ograniczone były do analizowania i charakterystyki zjawisk, procesów psychologicznych oraz niejednolitych stosunków między nimi, a zjawiskami fizycznymi i fizjologicznymi, bez eksponowania ich ontologicznego podłoża.

Pod koniec XIX wieku, gdy powstała psychologia eksperymentalna miejsce duszy jako substancjalnego nośnika stanów psychicznych zajęła niesubstancjalna psychika - suma treści świadomego doświadczenia subiektywnego.

Obecnie psychologia zajmuje się zachowaniami ludzi i leżącymi u ich podłoża czynnościami psychicznymi zdeterminowanych biologicznie i społecznie.

Przeniesienie punktu zainteresowania z życia psychicznego na wyznaczone przez nie zachowania człowieka było wynikiem włączenia psychologii w praktykę społeczną, co natomiast doprowadziło do powstania takich głównych dziedzin psychologii stosowanej, jak psychologia kliniczna, wychowawcza, pracy, sportu, ekonomiczna, rozwoju i innych.

Współcześnie psychologia jest interpretowana jako siła społeczna, która jest zdolna do oddziaływania na sposób myślenia człowieka o otaczającym go świecie i samym sobie.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa