Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Rezonans magnetyczny

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

   Odkryty przez fizyków rezonans magnetyczny był początkowo wyłącznie naukową ciekawostka. Dopiero później zaczęto znajdować zastosowania, które mogą być przydatne dla człowieka.

Zjawisko polega na umieszczaniu w polu magnetycznym określonych materiałów. Ich jądra powinny zawierać nieparzystą ilość cząstek elementarnych. Umieszczone w ten sposób jądra pochłaniają fale elektromagnetyczne, a jednocześnie stają się źródłem pola elektromagnetycznego. Szybko rezonans znalazł zastosowanie w badaniach ziemskiego pola magnetycznego, geofizyki i oceanografii, jednak bardzo wielkie znaczenie m również dla medycyny.

Badanie za pomocą rezonansu jest nieszkodliwe dla ludzkiego organizmu. Za jego pomocą można ocenić strukturę anatomiczną człowieka w każdej płaszczyźnie jak i trójwymiarowo. Szczególnie dobrze ocenić można stan ośrodkowego układu nerwowego oraz tkanki mięśni kończyn. Badania wykonuje się w celu wykrycia między innymi nowotworów mózgu, chorób otępiennych, chorób demielinizacyjnych, zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, guzów serca i tkanek mięśniowych oraz chorób dużych naczyń.

Badanie odbywa się w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Do jego wnętrza zabronione jest wnoszenie przedmiotów metalowych, ponieważ te mogą zakłócić badanie i spowodować zły odczyt informacji. Metalowe przedmioty mogą zostać przyciągnięte przez magnes i spowodować uraz pacjenta. Pacjent w trakcie badania leży się na stole, który przesuwa go wewnątrz komory. W czasie trwania badania, pacjent musi spoczywać nieruchomo. Każdy ruch może spowodować, że badanie będzie niedokładne. Zazwyczaj całe badanie trwa godzinę, lecz czasami jego czas może się wydłużyć.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa