Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Schizofrenia

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

   Schizofrenia to głębokie zaburzenie psychiczne, dosłownie oznaczające "rozdwojenie jaźni" w znaczeniu posiadania więcej niż jednej osobowości. Osoba na nią chora nie panuje nad emocjami, myli rzeczywistość od wyobraźnią (fantazją).

Przyczyny schizofrenii są ciągle nie znane, lekarze specjaliści ogłosili kilka hipotez które się wzajemnie uzupełniają, najważniejsze z nich fakty to, że schizofrenia może wystąpić na skutek zaburzeń równowagi neuroprzekaźników w mózgu (dopaminy, noradrenaliny, serotoniny), może to być również warunkowane genetycznie.
Na zachorowanie na schizofrenie może także wywołać stres nagły lub przewlekły, komplikacje porodowe lub nieokreślone bliżej infekcje.

Do najczęstszych objawów schizofrenii zaliczamy zaburzenia toku myślenia, omamy, przywidzenia, czasami zachowania agresywne, zamykanie się we własnym świecie.

Leczenie czyli terapia jest prowadzona w różnych formach
1. psychoterapia indywidualna - terapeuta  pomaga zrozumieć choremu co się z nim dzieje.

2. psychoterapia grupowa - każdy z chorych dzieli się swoimi emocjami, wytwarzają się więzi przyjaźni pomiędzy pacjentami;

3. treningi codziennych umiejętności - chorzy na nowo musza nauczyć się podstawowych zdolności kulinarnych, budżetowych, obsługi sprzętu technicznego oraz komunikacji;

4. terapia środowiskowa - rodzina i najbliżsi uczestniczą w niej razem chorym;

5. terapia zajęciowa - przy wykorzystaniu form artystycznych chorzy odkrywają swoje możliwości twórcze co bezpośrednio przekłada się na ich wiarę w siebie

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa