Zapamiętaj stronę
jako ulubioną

 
Wcześniak

CAI.pl - zdrowie, choroby, lekarstwa

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Jak rozpoznać chorobę i żyć zdrowo!

 

 

 

 
 
 
 Choroby i hasła
 alfabetycznie:
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
R S T U
W Z    
 
 układowo:
 alergologia
 oczy
 onkologia
 skóra
 ukł. kostny
 ukł. krążenia
 ukł. moczowy
 ukł. nerwowy
 ukł. oddechowy
 ukł. rozrodczy
 ukł. trawienny
 psychologia
 
 

   Mianem wcześniaka określa się dziecko urodzone pomiędzy 22, a 37 tygodniem ciąży. Wcześniejszy porób niż dolna granica wcześniactwa nazywany jest poronieniem, gdyż organizm dziecka jest na tyle niedojrzały, że nie może samodzielnie żyć poza organizmem matki. Poród przed 36 tygodniem ciąży stwarza 30-krotnie większe prawdopodobieństwo zgonu noworodka niż podczas porodu donoszonego. Z kolei prawdopodobieństwo to jest 200-krotne w przypadku urodzenia się noworodka przed 28 tygodniem ciąży.

U wcześniaków bardzo często występują nieprawidłowości, które uniemożliwiają ich samodzielne funkcjonowanie. Noworodki takie mają problemy z masą ciała, a także ze wzrostem. Ich płuca są niedorozwinięte, co może prowadzić do niewydolności oddechowej. Narażone są także na żółtaczkę noworodkową.

Ze względu na bezpieczeństwo wcześniaków, noworodki umieszcza się w inkubatorach. Mają one za zadanie wytworzyć specjalne warunki zewnętrzne, dzięki którym noworodek może przeżyć oraz rozwijać się. W inkubatorze panuje odpowiednia temperatura i wilgotność.

Przedwczesne narodziny dziecka mogą być spowodowane dwoma sytuacjami. W pierwszej z nich dalsza ciąża zagraża matce lub dziecku i wtedy też lekarz sam decyduje o przyspieszeniu porodu. Zazwyczaj odbywa się to poprzez cięcie cesarskie. W drugim przypadku dziecko samo przyspiesza poród. W tej sytuacji lekarze starają się jak najdłużej utrzymać ciąże.

Sprawność umysłowa i fizyczna wcześniaka może być początkowo mniejsza niż u dzieci donoszonych, ale nadal ma szanse na prawidłowy rozwój. Chociaż dzieci te zaczynają mówić i chodzić, nieco później niż ich rówieśnicy, to jednak różnice te zacierają się już po dwóch, trzech latach.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to czy wcześniak w późniejszej fazie rozwoju skupia wzrok na twarzach rodziców, uśmiecha się do nich, wodzi wzrokiem za kolorowymi przedmiotami, chwyta różne przedmioty, wydaje dźwięki oraz czy osiąga prawidłowa wagę. Zaniepokoić może układanie ciała ciągle w jedną stronę.

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2007 by CAI.PL. Informacje o serwisie ginekolog Warszawa

Choroby przedstawione w serwisie medycznym zawierają opis następujących punktów: przyczyny choroby , objawy, rozpoznanie, leczenie, powikłania po chorobowe.
 Niniejszy słownik medyczny zawiera także wiele haseł z dziedziny medycyny, porady zdrowotne, artykuły medyczne.