Choroba Legg-Calve-Perthesa

Ogólny opis choroby. Jej objawy, przyczyny i cechy oraz przebieg wraz z poradami dotyczącymi leczenia. Co oznacza i jakie są rokowania.

Ogólny opis choroby:
Choroba Legg-Calve-Perthesa, znana również jako choroba Perthesa, to rzadka choroba, która dotyka staw biodrowy u dzieci. Choroba ta charakteryzuje się zanikiem głowy kości udowej, co prowadzi do zaburzenia krążenia krwi i martwicy tkanki kostnej w stawie biodrowym.

Objawy choroby:

  1. Ból w stawie biodrowym: Jednym z głównych objawów choroby Legg-Calve-Perthesa jest ból w stawie biodrowym. Dziecko może doświadczać bólu, który może promieniować do okolicy pachwinowej, kolana lub uda. Ból może być nasilony podczas chodzenia lub wykonywania aktywności fizycznej.
  2. Zaburzenia chodu: W wyniku choroby Perthesa dziecko może prezentować zaburzenia chodu. Może to objawiać się utykaniem, trudnościami w poruszaniu się lub ograniczeniem ruchomości w stawie biodrowym. Dziecko może unikać obciążania chorej kończyny.
  3. Ograniczenie ruchomości stawu biodrowego: W miarę postępu choroby Perthesa może wystąpić ograniczenie ruchomości w stawie biodrowym. Dziecko może mieć trudności z wykonywaniem pełnego zakresu ruchu w stawie biodrowym, co wpływa na jego zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Przebieg choroby:
Choroba Legg-Calve-Perthesa przechodzi przez kilka etapów. Na początku występuje zanik głowy kości udowej, co prowadzi do niedokrwienia i martwicy tkanki kostnej. W następnym etapie dochodzi do regeneracji tkanki kostnej, gdzie organizm próbuje odbudować zdrową tkankę. Ostatecznie, po okresie regeneracji, kość może się zagoić, ale w niektórych przypadkach mogą wystąpić długotrwałe zmiany w stawie biodrowym.

Porady dotyczące leczenia:

  1. Leczenie zachowawcze: W przypadku choroby Perthesa często stosuje się leczenie zachowawcze, które ma na celu kontrolowanie objawów i utrzymanie funkcji stawu biodrowego. Może to obejmować noszenie specjalnych aparatów ortopedycznych, takich jak aparaty zewnętrzne lub aparaty do podtrzymywania biodra.
  2. Fizjoterapia: Fizjoterapia jest ważnym elementem leczenia choroby Perthesa. Specjalista ds. rehabilitacji może zalecić ćwiczenia i terapię manualną, które pomogą w utrzymaniu zakresu ruchu stawu biodrowego, wzmocnieniu mięśni i poprawie funkcji stawu.
  3. Monitorowanie i konsultacje lekarskie: Regularne monitorowanie przez lekarza ortopedy jest istotne w przypadku choroby Perthesa. Lekarz będzie obserwował postęp choroby, oceniał funkcję stawu biodrowego i dostosowywał plan leczenia w zależności od indywidualnych potrzeb.
  4. Chirurgiczne interwencje: W przypadku zaawansowanych przypadków choroby Perthesa, w których dochodzi do znacznego uszkodzenia stawu biodrowego, może być konieczne przeprowadzenie chirurgicznych interwencji, takich jak osteotomia (przezcięcie i przemieszczenie kości) lub artroplastyka (rekonstrukcja stawu biodrowego).

Należy pamiętać, że porady dotyczące leczenia powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i zawsze należy skonsultować się z odpowiednim specjalistą przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Related Posts

ginekolog Warszawa | Choroby