Choroba psychiczna wywołana używkami

Ogólny opis choroby. Jej objawy, przyczyny i cechy oraz przebieg wraz z poradami dotyczącymi leczenia. Co oznacza i jakie są rokowania.

Ogólny opis choroby:
Choroba psychiczna wywołana używkami, znana również jako choroba psychiczna związana z substancjami psychoaktywnymi lub zaburzenia indukowane przez substancje, to rodzaj zaburzeń psychicznych spowodowanych regularnym lub nadmiernym stosowaniem substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, leki przepisywane, dopalacze czy substancje odurzające. Substancje te mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego, prowadząc do zaburzeń psychicznych.

Objawy choroby:

  1. Zmiany nastroju: Osoby z chorobą psychiczną wywołaną używkami mogą doświadczać znacznych zmian nastroju, takich jak depresja, euforia, nadmierne pobudzenie lub apatia.
  2. Halucynacje i omamy: Używki mogą prowadzić do pojawiania się halucynacji (falsyfikacje zmysłowe, np. widzenie rzeczy niewidocznych) lub omamów (niewłaściwe interpretacje bodźców zmysłowych).
  3. Zaburzenia myślenia: Substancje psychoaktywne mogą wpływać na proces myślowy, prowadząc do zaburzeń myślenia, dezorganizacji lub spowolnienia.

Przebieg choroby:
Choroba psychiczna wywołana używkami może mieć zróżnicowany przebieg w zależności od rodzaju substancji, częstotliwości używania, dawki, genetyki i innych czynników. Substancje psychoaktywne mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń takich jak depresja, lęki, psychozy, a także mogą pogorszać istniejące zaburzenia psychiczne.

Porady dotyczące leczenia:

  1. Przerwanie używania: Pierwszym krokiem w leczeniu jest przerwanie używania substancji psychoaktywnych. Dla wielu osób może to wymagać profesjonalnego wsparcia i interwencji.
  2. Terapia i wsparcie psychologiczne: Terapia indywidualna lub terapia grupowa może pomóc w radzeniu sobie z objawami choroby psychicznej oraz pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów związanych z używkami.
  3. Farmakoterapia: W niektórych przypadkach lekarz może zalecić farmakoterapię, zwłaszcza jeśli występują poważne zaburzenia nastroju, lęki lub psychozy.
  4. Wsparcie społeczne: Wsparcie od rodziny, przyjaciół i bliskich może być kluczowe w procesie leczenia i rehabilitacji.

Ważne jest, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta i prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego. Choroby psychiczne wywołane używkami są złożone i wymagają holistycznego podejścia, które obejmuje aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne.

Related Posts

ginekolog Warszawa | Choroby