Choroba Wilsona

Ogólny opis choroby. Jej objawy, przyczyny i cechy oraz przebieg wraz z poradami dotyczącymi leczenia Choroby Wilsona.

 1. Ogólny opis choroby: Choroba Wilsona, znana również jako choroba złośliwego stłuszczenia wątroby, jest rzadką dziedziczną chorobą metaboliczną, charakteryzującą się nieprawidłowym gromadzeniem miedzi w organizmie. Jest spowodowana mutacją w genie ATP7B, który jest odpowiedzialny za transport miedzi. W wyniku tego uszkodzenia miedź gromadzi się w różnych narządach, takich jak wątroba, mózg, rogówka oka i inne narządy.
 2. Objawy choroby: Objawy choroby Wilsona mogą mieć różnorodny charakter i dotyczyć różnych narządów. Mogą obejmować:
 • Problemy neurologiczne: drżenie rąk, trudności w mówieniu, zaburzenia chodu, spowolnienie ruchowe, drgawki, zaburzenia nastroju (np. depresja, niepokój), zaburzenia zachowania.
 • Objawy wątrobowe: żółtaczka, hepatomegalia (powiększenie wątroby), zaburzenia czynności wątroby, przewlekłe zmęczenie, ból brzucha.
 • Objawy oczne: złocisty pierścień wokół rogówki (zwany pierścieniem Kaysera-Fleischera), zaburzenia widzenia.
 • Zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość.
 • Zaburzenia nerek: miedziowa nefropatia, kamica nerkowa.
 1. Przebieg choroby: Choroba Wilsona może mieć zróżnicowany przebieg w zależności od stopnia zaawansowania i indywidualnych czynników. Może rozpocząć się w różnym wieku, ale najczęściej objawy pojawiają się w okresie dojrzewania. Bez odpowiedniego leczenia, choroba postępuje, prowadząc do nasilających się objawów neurologicznych i uszkodzenia narządów, takich jak wątroba i mózg. W cięższych przypadkach choroby Wilsona może dojść do poważnych powikłań, takich jak niewydolność wątroby, uszkodzenie mózgu i śmierć.
 2. Porady dotyczące leczenia: Leczenie choroby Wilsona polega na redukcji gromadzenia się miedzi w organizmie oraz kontrolowaniu objawów. Obejmuje ono:
 • Terapia chelatująca: Pacjenci otrzymują leki chelatujące, które pomagają usunąć nadmiar miedzi z organizmu. Najczęściej stosowany jest d-penicylamina lub trientina.
 • Dieta z ograniczeniem miedzi: Pacjenci powinni unikać spożywania żywności bogatej w miedź.

Choroba Wilsona jest rzadką chorobą metaboliczną, która wymaga specjalistycznego podejścia i wiedzy medycznej. Zalecam skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, takim jak hepatolog lub genetyk, który będzie w stanie udzielić pełniejszych informacji na temat tej choroby, jej diagnozy, leczenia i zarządzania.

Related Posts

ginekolog Warszawa | Choroby