Enfizema

Ogólny opis choroby. Jej objawy, przyczyny i cechy oraz przebieg wraz z poradami dotyczącymi leczenia. Co oznacza i jakie są rokowania.

1. Ogólny opis choroby – Enfizema:
Enfizema to choroba przewlekła układu oddechowego, która jest jednym z głównych rodzajów przewlekłej obturacyjnej choroby płucnej (POChP). Charakteryzuje się niszczeniem pęcherzyków płucnych (pęcherzyków alweolarnych), co prowadzi do utraty elastyczności i zdolności do prawidłowego rozprężania się płuc. Wynikające z tego ograniczenie przepływu powietrza w drogach oddechowych prowadzi do trudności w oddychaniu.

2. Objawy choroby – Enfizema:

 • Duszność: Jest to główny objaw enfizemy. Pacjenci odczuwają trudności w oddychaniu, szczególnie podczas wysiłku fizycznego.
 • Kaszel: Kaszel jest częstym objawem, który może być suchy lub towarzyszyć wydzielaniu śluzu.
 • Sapanie: Osoby z enfizemą często wydają sapanie lub trudno jest im złapać oddech.
 • Osłabienie mięśni oddechowych: W miarę postępu choroby mięśnie zaangażowane w oddychanie mogą osłabnąć, co dodatkowo pogarsza duszność.
 • Szybkie męczenie się: Pacjenci z enfizemą szybko się męczą, ponieważ oddychanie wymaga większego wysiłku.
 • Zmiany w klatce piersiowej: Rozdęcie klatki piersiowej i poziomy wypukły kształt bocznych żeber (tzw. beczkowata klatka piersiowa) to cechy charakterystyczne zaawansowanego enfizemy.

3. Przebieg choroby – Enfizema:
Enfizema jest chorobą postępującą, co oznacza, że jego objawy mogą się pogarszać w miarę upływu czasu. Niszczenie pęcherzyków płucnych prowadzi do zmniejszenia powierzchni wymiany gazowej w płucach, co utrudnia dostarczanie tlenu do organizmu i usuwanie dwutlenku węgla. Często towarzyszące POChP schorzenia prowadzą do chronicznych stanów zapalnych dróg oddechowych.

4. Porady dotyczące leczenia – Enfizema:

 • Zaprzestanie palenia papierosów: Palenie papierosów jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju enfizemy. W celu zahamowania postępu choroby ważne jest całkowite zaprzestanie palenia.
 • Leczenie farmakologiczne: Leki rozszerzające oskrzela, przeciwzapalne i kortykosteroidy mogą być przepisane przez lekarza w celu złagodzenia objawów i poprawy przepływu powietrza.
 • Rehabilitacja oddechowa: Programy rehabilitacji oddechowej, które obejmują ćwiczenia oddechowe i fizyczne, mogą pomóc w poprawie funkcji płuc i poprawie kondycji.
 • Tlenoterapia: W zaawansowanych przypadkach pacjenci mogą wymagać tlenoterapii, aby dostarczyć dodatkowy tlen do organizmu.
 • Zdrowa dieta i aktywność fizyczna: Zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna i utrzymanie prawidłowej masy ciała mogą pomóc w utrzymaniu zdrowych płuc i ogólnej kondycji organizmu.
 • Monitorowanie objawów: Ważne jest regularne monitorowanie objawów i utrzymywanie kontaktu z lekarzem w celu dostosowania planu leczenia w miarę potrzeb.

Enfizema jest chorobą przewlekłą i nieodwracalną, ale odpowiednie zarządzanie objawami i zmianami w stylu życia może pomóc w kontrolowaniu choroby, poprawie jakości życia i opóźnieniu jej postępu. Współpraca z lekarzem jest kluczowa w zaplanowaniu i monitorowaniu odpowiedniego planu leczenia.

Related Posts

ginekolog Warszawa | Choroby