Histrioniczne zaburzenie osobowości

Ogólny opis choroby. Jej objawy, przyczyny i cechy oraz przebieg wraz z poradami dotyczącymi leczenia. Co oznacza i jakie są rokowania.

Histrioniczne zaburzenie osobowości:

1. Ogólny opis choroby:
Histrioniczne zaburzenie osobowości jest jednym z typów zaburzeń osobowości, które występuje w obrębie grupy osobowości dramatycznych. Osoby cierpiące na to zaburzenie często przejawiają wzmożoną emocjonalność, potrzebę bycia w centrum uwagi oraz silne skłonności do dramatyzowania sytuacji. Charakteryzują się wyrazistym i ekspresyjnym zachowaniem, a ich emocje mogą być nadmiernie teatralne.

2. Objawy choroby:
Osoby z histrionicznym zaburzeniem osobowości mogą przejawiać następujące cechy i objawy:

 • Pragnienie uwagi: Silna potrzeba bycia w centrum uwagi innych ludzi, chęć bycia podziwianym i zauważonym.
 • Ekspresyjne zachowanie: Wyraźne i teatralne zachowanie, przerysowane reakcje emocjonalne, chęć przyciągania uwagi poprzez swoje zachowanie.
 • Skłonność do dramatyzowania: Osoby te mogą przesadzać w opowiadaniu o swoich przeżyciach, przerysowywać trudności oraz nadmierne emocje.
 • Flirtyzm: Tendencja do zachowań flirtujących lub prowokujących w celu przyciągnięcia uwagi.
 • Powierzchowność w relacjach: Trudność w utrzymywaniu trwałych i głębokich relacji, skupienie na początkowej fazie zainteresowania.
 • Nadmierne wpływanie na innych: Silna skłonność do wywierania wpływu na innych w celu osiągnięcia swoich celów.
 • Działań teatralnych: Skłonność do kreowania sytuacji dramatycznych, zwłaszcza gdy jest to sposób na zdobycie uwagi.

3. Przebieg choroby:
Histrioniczne zaburzenie osobowości zazwyczaj ma swoje początki w okresie wczesnej dorosłości. Objawy mogą się nasilać w okresach stresu lub zmian życiowych, a także w sytuacjach, gdy osoba znajduje się wśród nowych osób lub w centrum uwagi. Osoby z tym zaburzeniem mogą doświadczać trudności w utrzymywaniu długotrwałych relacji, a ich emocjonalność i dramatyzowanie mogą prowadzić do konfliktów interpersonalnych.

4. Porady dotyczące leczenia:
Leczenie histrionicznego zaburzenia osobowości opiera się na terapii psychologicznej, zwłaszcza terapii poznawczo-behawioralnej, która ma na celu pomoc pacjentom w rozpoznawaniu i modyfikowaniu myśli i zachowań związanych z zaburzeniem. Porady dotyczące leczenia obejmują:

 • Terapia poznawczo-behawioralna: Pomaga osobom zrozumieć swoje myśli, uczucia i zachowania oraz wpływa na ich zmianę na bardziej funkcjonalne.
 • Trening umiejętności interpersonalnych: Pomaga w nauce zdrowego budowania relacji i komunikacji z innymi.
 • Terapia grupowa: Umocnienie umiejętności społecznych i wymiana doświadczeń z innymi osobami z podobnymi problemami.
 • Wsparcie farmakologiczne: W niektórych przypadkach może być rozważone stosowanie leków, takich jak leki przeciwlękowe lub antydepresanty.

Ważne jest, aby osoby cierpiące na histrioniczne zaburzenie osobowości współpracowały z doświadczonym terapeutą, który może pomóc im zrozumieć i zarządzać swoimi zachowaniami oraz rozwijać zdrowsze sposoby interakcji społecznych.

Related Posts

ginekolog Warszawa | Choroby